Soru ve cevap

Indirgeme ne demek?

indirgeme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı · İndirgemek işi, irca · Daha kolay ve yalın duruma getirmek · Bir maddenin oksijenini alarak oksit özelliğini …

Indirgeme ne demek TDK?

Dil devriminden sonra literatüre giren bu kelime, matematik ve kimya gibi sayısal bilimlerde terim anlamında kullanılır. İndirgemek, bir meselenin daha kolay ve daha hızlı anlaşılmasını sağlamak anlamına gelir.

Indirgeme felsefede ne demek?

Redüksiyonizm veya indirgemecilik, olayların ya da olguların, onları oluşturan daha basit olguları çözümleyerek anlaşılabileceğini savunan felsefi akım. Kelime anlamı olarak karmaşık olguların, bu olguların daha basit ve temel yapıtaşları kullanılarak açıklanmasıdır.

Indirgenmiş ne demek?

İndirgenmek işi. Özdeciğin eksicik alması, hidrojen öğesinin çoğalması ya da oksijenin azalması olayı. Kimyasal bir olay sırasında bir maddenin bileşimindeki hidrojen miktarının artırılması veya oksijen miktarının azaltılması, bir atom veya iyona bir elektron eklenmesi, redüksiyon.

Indirgemek hatası ne demek?

bütün için doğru olan bir ifadenin bütünün her parçası veya bazı parçaları için de geçerli olacağını varsaymaktan oluşan hata.

Indirgeme nedir psikoloji?

Bir şeyi başka bir şeyin durumuna indirme (daha kısa, daha yalın, daha dar olana indirme N.)

Indirgeme nedir nasıl yapılır?

İndirgenme (veya redüksiyon, Latince: reductio = geri getirme), bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Nötr haldeki bir atom indirgendiğinde (−) değerlikli bir iyona dönüşür. Yükseltgenmiş bir atom elektron alarak indirgenirse, tekrar nötr halini alır.

Indirgemeci yaklaşım ne demek?

İndirgemeci yaklaşım: Sosyal olaylar ekonomik, siyasi, ahlaki, dini veya hukuki olaylardan yalnızca birine bağlı şekillenir.

Indirgeme hastası ne demek?

Tanım: Bütün için doğru olan bir ifadenin bütünün her parçası veya bazı parçaları için de geçerli olacağını varsaymaktan oluşan hata.

Dualist düşünür kimdir?

Düalizmin en ünlü temsilcisi Descartes olmaktadır. Descartes 1596 yılı ile 1650 yılı arasında yer almaktadır. Descartes’e göre, özleri bakımından birbirinden ayrı olan iki töz bulunmaktadır. Bunlar, düşünce yani ruh ve madde yani beden olarak nitelenmektedir.

Indirgemek eylemi ne demek?

[1] Daha kolay ve yalın duruma getirmek. [2] (kimya) Bir maddenin oksijenini alarak oksit özelliğini yok etmek, irca etmek. [3] (matematik) Bir işlemi daha kısa veya daha yalın bir biçime sokmak, irca etmek.

İndirgen maddeler nelerdir?

Redoks tepkimelerinde indirgenmeye sebep olan türlere indirgen madde denir. İndirgen maddenin kendisi yükseltgenir. Başka bir ifade ile redoks tepkimelerinde elektron veren madde indirgendir. Kimyada yaygın indirgen maddelere H 2 , SO 2 örnek verilebilir.

İndirgenmiş sıcaklık kaç derece?

İndirgenmiş Sıcaklık = Yükselti / 200 + Gerçek Sıcaklık formülü ile hesaplanır. İndirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki farkı 200 ile çarpılarak da o yerin yükseltisi bulunabilir.

Basite indirgeme ne demek?

Daha kolay ve yalın duruma getirmek. Bir maddenin oksijenini alarak oksit özelliğini yok etmek, irca etmek. Bir işlemi daha kısa veya daha yalın bir biçime sokmak, irca etmek.

Fingirdemek demek ne demek?

1. Aşırı derecede oynak ve kırıtkan davranmak: Bunlar bana bir tuhaf güldüler, ayrıca büyük kız da fingirdedi (Mâlik Aksel).

Otonomi ne anlama gelir?

Otonomi kelime manası özerklik olarak kullanılmaktadır. Politika, gelişim psikolojisi, felsefe ve ahlaki bir terim olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Otonomi ülkeler bazında ülkenin kendi iç ve dış politikasında bağımsız karar vermesi olarak da kullanılan bir kelimedir.

İndirgenme isteği ne demek?

Bir elementin, kimyasal reaksiyonda elektron alması olayına indirgenme denir. İndirgenme olayına redüksiyon, yükseltgenme olayına da oksidasyon denir.

Indirgeme ajanı nedir?

İndirgeyici (indirgeme ajanı) elektronları başka bir maddeye aktarır ve böylece kendisi oksitlenir ve elektron bağışladığı için, indirgeyici maddeye elektron vericisi de denir. Elektron vericileri ayrıca elektron alıcıları ile yük transfer kompleksleri oluşturabilirler. Kimyadaki indirgeyiciler çok çeşitlidir.

Psikolojik araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Uygulamalı araştırmalar temel araştırmalardan yararlanmaktadır. Psikolojide araştırma yöntemleri betimsel, ilişkisel ve deneysel olarak üçe ayrılmaktadır.

Yükseltgenme ve indirgenme ne demek?

Bir atomun bileşik yaparken aldığı, verdiği ya da bağ yapmak için kullandığı elektron sayısına yükseltgenme basamağı denir. Bir redoks tepkimesinde elektron verme yükseltgenme, elektron alma ise indirgenme olarak tanımlanır.

Boyut indirgeme neden gereklidir?

Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction) veri bilimi için oldukça önemli bir yöntem. Başlıca sebepleri şöyle: Gerçek hayattaki veriler çok fazla boyuta (özniteliğe) sahip oluyor ve boyut büyüdükçe veri temizlemeden model kurmaya bütün süreçlerde harcamamız gereken zaman ve kaynaklar artıyor.

Organik Kimya indirgenme ne demek?

İndirgenme ise bir maddenin elektron alması olayıdır.

Biyolojik indirgemecilik ne demek?

biological reductionism diye de bilinen, sosyal darwinizm, eugenics ve sosyobiyoloji’nin, adet olduğu üzere kapitalizm’le, el ele verdiği disiplin, yöntem, araç. feministler arasında, kadınlarla koşulsuz dayanışma içinde olmak gerektiğini savunanlara yönelik olarak biyolojist denir buna benzer şekilde.

Holistik paradigma nedir?

Bütüncül yaklaşım (ingilizce: Holistic paradigm), birbiri ile ilintili ve eklemlenmiş birimlerin bir arada değerlendirilmesi ile öznenin niteliğinin kavranabileceğini kabul eden yaklaşım biçimidir.

Maybe you are interested in:

etc ne demek?

Related searches

  1. İndirgemek Ne Demek
  2. İndirgenme Ne Demek
  3. Matematikte indirgeme nedir
  4. İndirger ne demek kimya
  5. İndirgenmiş sıcaklık ne demek
  6. İndirgeme Formülleri
  7. İndirgemeci ne demek
  8. İndirgeme eş anlamlısı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu