Soru ve cevap

Ikame ne demek?

Peki, anlamı merak edilen kelimelerden olan İkame ne demek, TDK’ya göre İkame sözcüğü ne anlama geliyor? İkame kelimesinin anlamı, kökeni ve …

İkame ne demek örnek?

yerlesme anlamındadır. (bkz: ikametgah) kelimesinin turedigi kok.bulmacalarda sıkca rastlarız. ikame için portakal-mandalina örneği iktisatta en çok verilen örnektir..

İkame etmek ne demektir?

Mukim kelimesinden türetilen ikame sözcüğünün ilk anlamı, yerine koymaktır. Bu kelime genellikle, kaybedilen ya da gözden çıkarılan bir şeyin yerine başka bir şey getirmek anlamında kullanılır. Kelimenin diğer anlamı ise bir yeri mesken edinmek ve oraya yerleşmektir.

İkame insan nedir?

“İkame çocuk” diğer bir deyişle “yerine konan çocuk”, en genel tanımıyla, ölen kişinin yerini doldurması beklenen, onun hayalinin ve anılarının yönlendirildiği çocuktur. Ölen kişi bazen ailenin ilk çocuğu olabildiği gibi, bazen çocuğun babaannesi, dedesi veya bir yakını da olabilir.

Hukukta ikame etmek ne demek?

HUKUKDA İKAME Hukuk literatüründe dava ikame etmek dava açmak anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca birinin yerine geçmek yani vekil tayin etmek anlamında da kullanılmaktadır.

İkame özellikleri nedir?

(Substitution effect) 1- İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birinin fiyatındaki değişme göreli fiyatları değiştireceğinden fiyatı göreli olarak artan mal yerine diğer malın kullanılmasına bağlı olarak her iki mala yönelik talepte ortaya çıkan değişmedir.

İkame özelliği ne demek?

Ekonomi terimi olarak “ikâme”nin kullanımı, birbirleri yerine geçebilen mallara ve faktörlere ilişkindir ve aynı amaç ile kullanılabilen yani başka bir malın yerini alabilen mal ya da mallar için “ikâme mal” tanımlaması yapılmaktadır.

İkame ilişkisi nedir?

İkame edilebilirlik, malların veya hizmetlerin üretim veya tüketimdeki başka bir mal veya hizmet yerine kullanılabilmesini ifade etmektedir. İkame edilebilirlik iki ürünün talebinin birbiriyle etkileşimde olması ve karlı olması durumunda üretici/tüketicilerin iki ürün arasında hareket etmesi sonucunu doğurmaktadır.

İkame ihtiyaç nedir?

Bir malın fiyatının düşmesi ile tüketicinin benzer ürünler arasından fiyatı ucuzlayan malı tercih etmesine, bu yöndeki talep artışına ikame etkisi denir.

İkame Türkçe mi?

İkame kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İkame, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir.

İkame ne demek psikoloji?

Psikanalizde de ikame, yerine koyma anlamında kullanılır. İkame kaybın acısını azaltmaya, boşluğunu doldurmaya yönelik zihinsel bir çabadır.

Ikame mal örnekleri nelerdir?

Tereyağı ve margarin, kırmızı et ve beyaz et ya da Apple ve Samsung telefon İkame mallara örnek olarak gösterilebilir.

İkame Bebek ne demek?

terim başlangıçta ölmüş bir evladın yerine yapılan çocuğu ifade etmede kullanılmış, daha sonra terimin kapsamına bir çocuğun ölümünün ardından doğan çocuk, ölen daha büyük çocuğun yerine geçen çocuk da alınmıştır.

Davanın ikame edilmesi nedir?

Dava açma. Yerine konulan, yerine geçen. Yerine koyma ya da kullanma. Bir mal veya üretim faktörünün diğer bir mal veya üretim faktörü yerine kullanımı.

İkame yasağı nedir?

İkame yasağı, hiyerarşik ve vesayet denetimi içerisinde, üst makamda bunulunan görevlinin, alt makamda bulunan kişinin yetki ve görev alanındaki bir konuda işlem yapıp karar alamamasıdır.

İkame hakkı ne demek?

Sigorta ettiren kişinin aracı trafiğe çıkamayacak kadar hasarlı bir durumdaysa, sözleşme şartları kapsamında belirli bir süre geçtikten sonra sigortalı araçla aynı özellikleri taşıyan bir araç, sigorta ettiren tarafa verilir. Bu duruma da sigorta jargonunda "ikame" denir.

İkame araç parasını kim öder?

Eksper ve araç servisi tarafından belirlenen sürenin aşıldığı ve ikame aracın geç iade edildiği durumlarda, aşım süresinin bedeli sigortalı tarafından karşılanır. İkame araç ile yapılan köprü geçişleri, otoyol kullanımları ve trafik cezalarının ödemesinden sigortalının kendisi sorumludur.

İkame aracı kim verir?

Aracınızın serviste olduğu sırada kasko sigortanızı yaptırdığınız sigorta şirketi tarafından size temin edilen araca ise ikame araç denir. Yani aracınızın hasar alması durumunda sigorta şirketinin size geçici olarak verdiği araçtır.

İkame araç aynı gün verilir mi?

– ikame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 48 saati geçtiği durumlarda verilir. – ikame kiralık araç her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün kadar ve yılda en fazla iki kez mümkün olabilen durumlarda temin edilir.

İkame araç süresi ne kadar?

Ancak bu süre, sigorta şirketlerinin teminatlarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca ikame araçlar sigorta sahiplerine genellikle 7 ila 15 günlük süre için temin edilmektedir. Hasar sonrası gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonraki 24-48 saatlik süre içerisinde ikame araç kasko sahibine teslim edilir.

İkame ne demek tıp?

(Tıp) Bir şeyin yerine konan başka bir şey, diğeri yerine kullanılan madde (ilaç, v.s.)

Kasko karşı tarafa ikame araç verir mi?

Kasko sigortasında ikame araç hizmetinden yararlanabilmek için poliçeye bu teminatın eklenmesi gerekir. Kaskonun standart teminat prosedürleri arasında ikame araç hizmeti bulunmaz. Poliçede ikame araç teminatı yer almadığında, araç sahibi ihtiyaç durumunda yedek araç talebinde bulunamaz.

İkame etkisi ne demek?

İkame etkisi ise, bir malın fiyatı azalırsa, tüketicinin pahalı mallardan uzaklaşarak, fiyatı daha uygun mallara yani fırsatlara yöneleceğini anlatır.

İkame ve tamamlayıcı mal ne demek?

Amaç olarak aynı doğrultuda bulunan ve birbirlerinin yerlerini alabilen mallara ikame mal demektedir. Tamamlayıcı mallar ise birbirini adı üstünde tamamlayan mallardır. Dikkat edilirse ikame mallarda yerini alabiliyor, tamamlayıcı mallarda ise eksiğini tamamlayabiliyor.

İkame değer nedir hukuk?

İşletmede yer alan bir varlığın benzerini, o günkü satak koşulları içinde elde etmek için yapılan harcamaların tutarına göre değerlemenin benzeri ederlerle yapılması yöntemi.

Fakir mal ne demek?

Gelirin artmasına bağlı olarak talebi düşen mallar ise düşük mallar (Giffen mallar veya fakir mallar) olarak adlandırılır. Örneğin geliri artan bir kişinin tereyağı talebi artarken margarin talebi düşecektir. Düşük mallar defolu veya ayıplı mallar değildir.

Maybe you are interested in:

manuel ne demek?

Related searches

  1. İkame Ne Demek
  2. İkamet Ne Demek
  3. İkametgah ne demek
  4. Namazı ikame etmek ne demek
  5. İkame ne demek hukuk
  6. İkame etmek Ne Demek
  7. İkame eş anlamlısı
  8. İrrasyonel ne demek

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu