Soru ve cevap

Dinamik ne demek?

Dinamik ifadesi, etkin bir şekilde bulunmak ve aktif olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca fizik alanında ve mekanik tanımlamalarında da …

Dinamik bir insan ne demek?

Dinamik olmak canlı olmak, hareketli olmak, enerji dolu olmak, etkin bir şekilde faaliyet göstermek anlamlarında kullanılmaktadır.

Dinamiklik ne demek TDK?

Dinamiklik TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim Dinamik olma durumu.

Tarih biliminin dinamik olması ne demek?

Dinamik kelimesi tarihte bilinen ilk kez c (1930) : Hayat dinamik bir akıştır. eserinde yer almıştır. Dinamik kelimesi Türkçe’de "" anlamına gelir. Dinamik kelimesi Türkçe’de "Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi." anlamına gelir.

Felsefede dinamik olmak ne demek?

(felsefe) Dural olmayıp oluş ve dönüşüm halinde bulunan. (mecazi) Canlı, hareketli.

Dinamik nedir Ekşi?

isim olarak kullanıldığında "bir şeyin ilerleyişini yada değişimini sağlayan kuvvet" anlamına gelen kelime.

Dinamik kelimesi yerine ne kullanılır?

Canlı, etkin, hareketli.

Dinamik konusu nedir?

Dinamik, cisimlerin, çeşitli kuvvetler altında, hareketlerindeki değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle: Dinamik, harekete sebep olan ve hareketi değiştiren unsurları inceler. Fizik biliminde Klasik mekaniğin branşlarından biridir.

Statik ve Dinamik ne demek?

statik-ve-dinamik-ne-demek

" Statik yük, lineer aktüatörün enerji verilmemiş, hareketsiz durumda göreceği yükü ifade eder. Dinamik yük, enerji verildiğinde ve uzama ya da çekilme durumunda aktüatörün gördüğü yükü ifade eder."

Dinamik eğitim ne demek?

dinamİK, kişilerin ve kuruluşların farkındalıklarını sağlayarak, güçlü ve pozitif yönlerini açığa çıkararak, potansiyellerini fark etmelerini sağlamak ve davranış değişiminde istek uyandırarak hayatlarında olumlu değişimler yaratmak amacıyla kurulmuş bir danışmanlık ve eğitim şirketidir.

Dinamik ne demek Eodev?

Dinamik : Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı.

Tarih dinamik ve evrensel midir?

Bu da Tarih’in dinamik özelliğini ortaya koyar: Yani Tarih bir yandan “zaman” ögesiyle durmadan yeni yayılım ve dağılım alanları kazanırken, öte yandan olaylar hiçbir zaman, örneğin Anadolu, Avrupa gibi belirli coğrafî bölgelere sıkışıp kalmaz; başka bir deyişle, Tarih, konusu bakımından evrensel bir boyut taşır.

Tarih bir ilim midir?

tarih bilimdir. sosyal bilimler olarak geçer. belgeler üzerinden tarih yapılır(birazcıkta tahmin ve hipotezlerle). yapılan araştırmalarda, tarihi belgelerden yapılır.

Dinamizm kavramı nedir?

Dinamizm kelimesi dinamik olmak kavramı ile özdeşleşen bir kelimedir. Hareketliliği ve sürekli dönüşümü ifade etmektedir. TDK sözlüğünde de canlılık anlamına gelmektedir. Sürekli olarak canlı ve hareketli olmayı ifade etmektedir.

Dinamik özellik ne demek?

Dinamik Özellikler. Girdi değişkenlerinin zaman içerisinde hızla değiştiği özelliklere dinamik özellikler denir.

Bir şeyin dinamiği ne demek?

"Bir toplumun dinamikleri" ne demek? Devimsel anlamında kullanılmıştır. Devimsel: Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.

Sevgili date ne demek?

Date demek, flört etmek üzere niyetlenen iki kişinin birbirini tanımak ve anlamak üzere sohbet etmek amaçlı buluşarak bir şeyler içmesi veya yemesi. Date iyi giderse, ardından bir uzun akşam yemeği, bir sinema, bir hafta sonu tatili gelebiliyor. Medeni bir tanışma yöntemi yani, bizdeki ilk randevu gibi.

Denge dinamik midir?

Denge konumunda, ileri reaksiyon ile AB’nin oluşma hızı, geri reaksiyon ile ABnin parçalanma hızına eşittir. Benzer şekilde A2 ve B2’nin harcanma ve oluşum hızları da birbirine eşittir. Kimyasal denge dinamik bir olgudur. Denge derişimleri ters reaksiyon hızları birbirine eşit olduğundan dolayı sabit kalmaktadır.

Dinamik ile kinetik arasındaki fark nedir?

-dinamik kelimesi yunanca "dynamis" (guclu) anlamindan kopup gelmi$ken; kinetik ise gene yunanca "hareket eden" anlamindaki kinetikos’dan gelir. -bilimsel kullanimda dinamik; hareket eden cisimlere etki eden kuvvetlerle ilgilenen ba$li ba$ina bir dalken; kinetik sadece bu hareketi niteleyen bir sifat konumundadir.

Dinamik hangi dil?

Dinamik kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Dinamik, Fransızca dilinden Türkçe’mize geçmiştir.

Dinamik film ne demek?

Başından sonuna dek devingen çekimlerin, devingen ayrımların birbirini izlediği, hızlı dizemli, gerilimli, çatışmalı film.

Anıları kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Anı kelimesinin eş anlamlı kelimesi hatıra ve yadigar kelimeleridir.

Dinamiğin temel prensibi nedir?

Bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin ivmesi uygulanan net kuvvetle doğru, kütlesiyle ise ters orantılıdır. Kuvvet, kütle ve ivme arasındaki bu ilişki Newton’un ikinci hareket yasası ya da dinamiğin temel yasası olarak adlandırılır.

Dinamik etki nedir?

Dinamik etkiler, uzun dönemde gümrük birliğinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) büyüme hızında meydana getirdiği etkilerdir (Yıldırım ve Dura, 2007: 146).

Dinamik kuvvet ne demek?

– Kuvvette Devamlılık: Sürekli kuvvet gerektiren çalışmalarda organizmanın yorulmaya karşı direnç yeteneğidir. olur. İzotonik kas çalışmasıdır. İzotonik kasılma ile üretilen kuvvete dinamik kuvvet denir.

Dinamik iş ne demek?

Dinamik işler, bir makinenin kolunun çevrilmesi bir motorlu testerenin taşınması gibi kasların gerilme ve gevşemesi şeklinde değişken özellikler gösterdiği işler grubunu oluşturur.

Dinamik veri ne demek?

Deneysel ölçümler ya da sayımlar sonucu elde edilen sayılar kümesi.

Dinamik yük nedir örnekleri?

dinamik-yük-nedir-örnekleri

Dinamik yük demek zamana göre büyüklüğü değişen yük anlamına gelir. Mesela deprem yükü, rüzgar yükü dinamik bir yüktür, dinamik bir kuvvettir. Statik yük büyüklüğü ise zamana göre değişmez.

Psikolojide dinamik ne demek?

davranışın özellikle iç belirleyicilerini ele alan veya genel davranıştaki nedenselliği göz önünde bulunduran psikoloji dalı.

Dinamik Hedef ne demek?

Dinamik reklam hedefi, sitenizdeki dinamik arama ağı reklamlarıyla tanıtmak istediğiniz sayfaları tanımlar. Google, bir müşteri aramasının ne zaman dinamik reklam hedeflerinizle eşleşen sayfalarla alakalı olduğunu belirlemek için kendi arama dizinini kullanır.

Dinamik işletme nedir?

Dinamik şirketler, değişimi erken fark edebilen ve hızla reaksiyon alabilen şirketlerdir.

Maybe you are interested in:

rezidans ne demek?

Related searches

  1. Dinamik insan ne Demek
  2. Dinamik Ne Demek
  3. Dinamik olmak Ne Demek
  4. Dinamik ne demek psikoloji
  5. Dinamiklik nedir
  6. Dinamik ve Statik Nedir
  7. Kümülatif ne demek
  8. Dinamik eş anlamlısı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu