Soru ve cevap

Çekme belgesi nedir?

Araç çekme belgeli olursa ne olur?

Çekme belgesi uzun süre boyunca kullanılmayacak araçların trafikten çekildiğini belirten belgeye deniyor. Çekme belgesi ruhsatı araç sahibinin ilgili kurumlara başvurması sonucu alınıyor. Aracın isteğe bağlı olarak trafikten çekildiğini belirten bu belge, gerekli şartlar yerine getirildikten sonra iptal edilebiliyor.

Çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkar?

Trafiğe çıkması yasak olan çekme belgeli aracınızı muayeneye götürmek için muayene randevusundan sonra Trafik Tescil Şubeye başvurarak Ek 33/A belgesini almanız gerekiyor. Bu belge ile aracınız 7 gün süre ile trafiğe çıkabilir ve aracınızı bu süre içerisinde muayeneye götürebilirsiniz.

Çekme belgeli araç masrafı ne kadar?

Aracın vergisinin ödenmemesi ve kullanılması durumunda cezai yaptırımlar bulunuyor. Çekme belgesi kaldırma ücretleri 2021 yılında ortalama olarak plaka dahil noter masrafı 300 TL, araç muayene ücreti araç tipine göre 200- 500 TL arası, trafik sigortası ise ortalama 1000 TL civarında oluyor.

Çekme belgesi neden alınır?

Çekme belgesi ikinci el araçların bir süre trafiğe çıkmayacağını tescillemek için kullanılan belgedir. Bu belge kaza yapan, hurdaya çıkan ve bir süre trafikte olmayacak araçlar için alınabilir. Çekme belgeli araç tüm borçları ödenmiş ve kenara çekilmiş araçtır.

Çekme belgesi ne kadar?

Çekme Belgesi Ücreti Ne Kadar? Notere ödenen çekme belgesi ücreti 2022 yılı itibarıyla 55 TL’dir.

Çekme belgeli araca fatura kesilir mi?

İşletmeden çekilmiş gibi görünüyor ise de, çekme belgesi ile geçici olarak trafikten alıkonmaktadır. Satılmak üzere galeriye emaneten teslimini irsaliye ile belgeleyebilirsiniz. Satıldığı/noter satış sözleşmesi düzenlendiği tarih itibariyle faturalandırabilirsiniz.

Çekme belgeli araçları kim alıyor?

Çekme belgesi alan aracın plakası Trafik Müdürlüğüne teslim edilir ve istenen bir süre boyunca araç MTV, yani bandrol kullanmadan bir garajda bekletilebilir. Çekme belgesi olan araçlar ancak noter satışı ile satılabilir. Daha sonra aracın tescil belgelerini almak için Trafik Şube Müdürlüğüne başvurulur.

Çekme belgeli araç vergi öder mi?

Trafikten çekme belgesine sahip olan araçların yeniden trafiğe çıkarılması durumunda mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler için motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Çekme belgeli araç yola çıkılır mı?

Çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak yasaktır. Yakalandığınız takdirde aracınız bağlanır. Çekme belgeli aracı trafiğe sokmak için öncelikle aracın muayenesini yaptırmak gerekir. Muayeneye götürmeden önce aracın eksik bozuk bir yeri var ise onlar halledilir.

Hurda belgeli araç neden trafiğe çıkamaz?

Aracın tamir edilmesi ve gerekli bütün bakımlarının yapılması bile trafiğe çıkması için izin almasını sağlamaz. Çalışır ve sorunsuz olması dahi hurda belgeli araçların trafiğe çıkmasına imkan vermez. Bu durum yasalarla tamamen yasaklanmıştır. Trafikte çeşitli sorunlara yol açmaması açısından böyle bir imkan yoktur.

Araç trafikten neden çekilir?

Trafikten çekme işleminin birbirinden farklı birçok sebebi olabilir. Mesela araç sahibi yurt dışına çıkacaksa uzun bir süre için aracını trafikten çekerek, Motorlu Taşıtlar Vergisinden, yıllık olarak yapılması gereken zorunlu trafik sigortasından muaf olur. Bir başka ihtimal, aracının muayenesi bitmiştir.

Muayeneden dolayı çekme belgeli ne demek?

Çekme belgesi ile anlatılmak istenen, bazı özel durumların varlığı nedeniyle trafik tescil kaydı bulunan araçların trafikten çekilmesi ve plakalarının trafiğe teslimidir.

Muayenesi olmayan araç nasıl satılır?

Satış işlemi gerçekleşmediği için, muayenesiz olarak aracın satışı gerçekleşmemektedir. Aracın muayenesi bittikten sonra da hemen satışı yapılamıyor. Bunun için araç çekme belgesini almanız gerekiyor. Bunu alarak noterden satış yapabilirsiniz.

Çekme belgeli araca geçici plaka nasıl alınır?

Bu belge imalatçı ve bayilerine tecrübesi yapılacak araçlara, depo gümrük satış yerleri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için verilir.

 1. Dilekçe.
 2. Harç Makbuzu.
 3. Garanti belgesi.
 4. Yeterlilik Belgesi.
 5. Sigorta (Araç Cinsine Göre)
 6. Oda Sicil Kayıt Sureti.
 7. İmza Sirküsü …
 8. Geçici Plaka.

Hurda belgeli araç trafiğe çıkarsa ne olur?

Yazımızın başında belirtmek isteriz ki hurda belgeli bir aracı trafiğe çıkarmak mümkün değildir. Yani bir araç hurda belgeli olduğu takdirde yeniden trafiğe çıkma ihtimali yoktur. Hurda belgeli olarak tanımlanan araçlar, tekrar kullanılamayacak ve bir daha trafiğe çıkamayacak araçları kapsar.

Çekme belgeli aracın eski plakası değişir mi?

evet çekme belgeli araçlarda plaka teslim edilir fakat eski plakaları muayeneden geçebilmek için bastırıyorsun.

Çekme belgeli motor alınır mı?

ÇEKME BELGELİ ARAÇ ALINIR MI? Çekme belgesine sahip olan araçları alma konusunda herhangi bir problem yoktur. Çekme belgesine sahip araçlarda dikkat edilmesi gereken husus, aracın muayenesinin yapılmış olmasıdır.

Çekme belgeli satış nasıl alınır?

Merak edilen çekme belgeli satış ise doğrudan araç sahibinin ilgili noter kurumuna başvurarak satış işlemlerini gerçekleştirmesidir. Bu işlem genelde birkaç saat içerisinde tamamlanır. Trafik Şube Müdürlüğü başvurusu yapılarak gerekli araç muayenesi yapıldıktan sonra çekme belgeli satış yapılabilir.

Muayenesi olmayan araç satışı yapılır mı?

Muayene Olmadan Araç Satışı Yapılabilir mi? TÜVTÜRK tarafından yapılan ve fenni muayene olarak adlandırılan işlemin yapılmadığı araçların satışı gerçekleştirilemez. Araç ile ilgili devir işlemini başlatmaya çalışsanız bile tamamlamanız mümkün değildir.

Çekme belgeli ne demek ekşi sözlük?

araç çekme belgesi; araca ait kayıtlı bütün dönem borçlarının(bandrol, trafik cezası, haciz, rehin)ödenmesi ve plakaların trafiğe teslim edilmesidir. bu şekilde araç trafiğe çıkamaz. araç istendiği süre boyunca çekme belgeli kalabilir ki bu dönemlerde araca hiçbir şekilde mtv(bandrol) işlemez.

Hurda belgeli araç neden alınır?

Hurda Belgeli araçlar; aracın fonksiyonlarını kaybetmesi sonucundaki işlemler olarak nitelendirilir. Hurda belgeli aracın o belgeyi alabilmesi için en temel şart aracın 16. yaşını doldurmuş olmasıdır. Hurda belgeli araçlar hiçbir şekilde tescil ettirilemez. Genelde bu tip araçlar parça olarak değerlendirilmektedir.

El yapımı araç trafiğe çıkabilir mi?

Ancak tüm dünya genelinde araç yapımına dair belirlenmiş standartlar vardır ve bunlar yerine getirilmediği takdirde aracın trafiğe çıkması mümkün değildir. Tescil onayı almayan el yapımı araçlar, sadece trafiğe kapalı alanlarda kullanılabilir.

Hurda araç ne kadar eder?

Kişiler, hurdaya çıkan araçlarıyla yeni araçlarını 15 bin liraya kadar indirimli bir şekilde alabiliyor. Vergisiz ve ÖTV’siz olan araçların değeri eğer 46 bin TL’nin altındaysa, bunun için 10 bin TL, 70 bin TL’ye kadar olan araçlarda da 15 bin TL indirim uygulanacak.

Aracı trafikten düşürmek için ne gerekli?

Bir aracı trafikten çekme işlemi yapılabilmesi için, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişilerce yetki verilen kişilerin araç tescil belgesi ve plakaları ile birlikte başvuru yapması gerekir.

Hurdaya ayrılan araç e devlette görünür mü?

Hurdaya ayrılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.

Araç çekme bedeli ne demek?

Genellikle kullanılmayan, hurdaya ayrılan, kaza yapan araçları vergi ve diğer sorumluluklardan kurtarmak için uygulanan çekme belgesi, araca ait kayıtlı bütün dönem borçlarının (bandrol,trafik cezası,vs.) ödenmesiyle birlikte, plakaların trafiğe teslim edilmesini ifade etmektedir.

Vergi borcu olan araç hurdaya çıkar mı?

Araç üzerinde Devletin vergi, gecikme zammı ve hatta trafik cezası borçları için haciz konulmuşsa bu yasalardan yararlanmak suretiyle tescil kayıtları silinen bu taşıtların hurdaya ayrılması da mümkün olabilmektedir.

Cekme belgeli araç yakalanırsa ne olur 2022?

Yasak olduğu halde trafiğe çıkan bu araçlar herhangi bir kontrolde tespit edildiği durumda yüksek meblağlı cezalar ödemek durumunda kalınabilmektedir. Çekme belgeli bir araç trafikte tespit edildiğinde 10 ceza puanı alırken 1002 ₺ para cezasına tabii tutulmaktadır.

Çekme belgeli aracın muayene borcu olur mu?

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedeli tahsil edilmektedir.

Hurda belgesini kim verir?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna gelen araç için gerekli işlemler gerçekleştirilir. Daha sonra aracın hurdası Makine Mühendisleri Odasına verilir. Bu şekilde araç hurdaya çıkarılmış olur.

Hurda belgesi iptal edilir mı?

Taşıta ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine geri verilecek, “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilecektir. Taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) kullanılacaktır.

Trafikten men edilen araç nasıl geri alınır?

Zorunlu trafik sigortası olmayan bir araç trafikten men edilmişse bu durumda da trafik sigortası poliçesini yaptırdıktan sonra kalkar. Men cezasının genel olarak kalkması için verilen cezanın ödenmesi gerekir. Aracı otoparkta olan sürücüler ceza sonrasında otopark ücretini öder ve aracını alabilir.

Trafikten men edilen araç ne olur?

Trafikten men cezası; trafik kurallarının hiçe sayılması, gereken belgelerin eksikliği gibi farklı nedenlerle aracın belli bir süre için trafikten alıkonulması işlemine verilen isimdir. Yani trafikten men cezası alan aracın, ceza süresi boyunca trafiğe çıkması yasaktır.

Muayenesiz araç kullanma cezası kime ait?

Bu ceza aracı süren kişiye değil sahibine verilir. Muayenesi olmayan araç, trafik ekipleri tarafından tespit edildiğinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre Ek-33 izin belgesi düzenlenir. Bu belge geçici trafiğe çıkış belgesi olup, araç sahibine 7 gün süre tanır.

Hurda belgeli araç satışı nasıl yapılır?

Hurdaya çıkan araç için artık satış yapılmaz. Sadece geridönüşüm veya bu hususta bir faaliyetiniz varsa belirli çerçevede satınalırsınız ve dönüşüm yapılır. Yani hurda belgeli olan araçlardan sadece parça alırsınız, başka yolu yok.

Maybe you are interested in:

buzlanma nasıl oluşur?

Related searches

 1. çekme belgeli aracı trafiğe çıkarma masrafı 2022
 2. çekme belgeli araç satışı
 3. çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkar
 4. e-devlet
 5. araç muayene gecikme cezası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu